top of page

Hoe ziet het ontwerpproces eruit?

Het ontwerpproces bestaat uit een aantal stappen, die ervoor zorgen dat we samen tot het beste resultaat komen. Om onze werkwijze inzichtelijk te maken en aan te geven wat u precies van ons kunt verwachten, leggen wij uit hoe deze stappen eruitzien.

infographic ontwerp proces
Stap 1: Visie bepalen

Elk proces begint met het in kaart brengen van de huidige situatie en de wensen voor de toekomst. We bespreken het huidige interieur, de werkprocessen, bedrijfscultuur en de toekomstvisie. Hierbij is ook de visie van het management onmisbaar.

Stap 2: Draagkracht in kaart brengen

Vervolgens bepalen we samen met het management welke medewerkers zullen meedenken over de nieuwe huisvesting. Ook overleggen we over welke onderdelen van het ontwerp hun bijdrage gewenst is.

Stap 3: Werkgroep samenstellen

Wanneer dit het proces ten goede komt, stellen we vervolgens een werkgroep op. Dit team bestaat uit de aangewezen groep enthousiaste collega’s die gaan meedenken in het proces naar een nieuw onderkomen.

Stap 4: Programma van Eisen (PvE) opstellen

Samen met de werkgroep en het management wordt er een programma van eisen opgesteld. Er zijn drie soorten PvE’s: een functioneel, esthetisch en technisch PvE. De omschrijving hiervan is per bedrijf verschillend. Wij hebben meerdere methoden om tot een PvE te komen. Er is dus altijd een methode die bij uw bedrijf past.

Stap 5: Toetsen van PvE

Het aangeleverde programma van eisen wordt getoetst op volledigheid. Elke partij of elk contact in het proces zal deze toetsing doen, om tot een complete inventarisatie te komen.

Stap 6: Uitwerking van PvE

Het definitief uitgewerkte programma van eisen dient als basis voor de start van het ontwerp. Indien nodig wordt het definitieve PvE nog teruggekoppeld aan alle betrokken, zodat iedereen op de hoogte is van de laatste informatie.

Stap 7: Functioneel ontwerp creëren

Wij gaan aan de slag met de informatie uit het PvE, om een functioneel ontwerp te maken. Met onze ruime kennis van de interieurarchitectuur van kantoorpanden creëren wij zorgvuldig de juiste en meest passende inrichting voor de organisatie. De functies en processen van het bedrijf staan hierbij centraal. Een functioneel ontwerp bestaat uit een plattegrond, eventueel ondersteund met 3D-visuals. 

Tijdens deze stap wordt er ook een eerste kostenraming gemaakt, om ervoor te zorgen dat alle inspirerende plannen ook binnen het budget passen. Tijdens het vervolg van het traject wordt deze raming voortdurend bijgewerkt.

Stap 8: Esthetisch ontwerp maken

Wanneer het functionele ontwerp definitief is, gaan we kijken naar de details van de vormgeving. Indien nodig plannen we meerdere sessies met de werkgroep, om alle kleuren en materialen te bepalen. Tijdens deze sessies worden stalen van de materialen bekeken die we kunnen toepassen in het ontwerp. Ook dit wordt ondersteund met 3D-beelden.

Stap 9: Voorbereiding van de uitvoering

Als zowel het functioneel als esthetisch PvE definitief is, kunnen we het volledige ontwerp voorbereiden voor de uitvoering. Denk aan projectomschrijvingen, 3D-tekeningen, plattegronden, doorsneden en details. Met behulp van deze informatie weten alle betrokken partijen precies wat er gebouwd moet worden.

Stap 10: De uitvoering

Tijdens de laatste stap van het proces wordt het ontwerp uitgevoerd door de aannemer/projectinrichter. Tijdens dit proces blijven we voortdurend toetsen of de uitvoering voldoet aan alle details en kenmerken van het ontwerp.

bottom of page