top of page
Search
  • Writer's pictureRuud van de Wier

Programma van eisen (PvE) bij verhuizing of verbouwing van je bedrijfspand

Updated: Dec 27, 2021

Je bedrijfspand verhuizen of verbouwen is een leuk proces. Het is een stap vooruit in de ontwikkeling van je bedrijf, of je nu naar een groter onderkomen gaat of juist naar een kleinere ruimte. Het ontwerpproces van de nieuwe kantoorinrichting begint met het maken van een programma van eisen (PvE). Wat dit precies is, ontdek je in dit artikel.PvE aan de basis van de kantoorinrichting

Voor we beginnen met het ontwerpen van het interieur, is het noodzakelijk om in kaart te brengen wat er precies nodig is voor de toekomstige werksituatie. Oftewel: wat is het programma van eisen van de gebruiker of de opdrachtgever? ‘Programma van eisen’ is een alomvattende term voor alles wat binnen het bedrijf nodig is. Bij Creative Parrots werken we met drie varianten, die bepaald worden door verschillende afdelingen van het bedrijf.


Wij maken onderscheid tussen een functioneel PvE, een technisch PvE en een esthetisch PvE. De informatie uit deze drie PvE’s samen, staat aan de basis van het hele ontwerp.


Functioneel PvE

Het functionele PvE wordt bepaald op directieniveau. Het wordt soms opgesteld met input vanuit de organisatie, maar niet altijd. In het functionele PvE wordt alle informatie opgenomen over de functionaliteit van de ruimtes. Zo staat erin welke locatie elke afdeling toebedeeld krijgt, ten opzichte van elkaar. Tevens is opgenomen hoeveel secundaire ruimtes er nodig zijn, zoals vergaderruimtes, concentratieruimtes, scrumruimtes, sportruimte, douches, etc. Ook informatie over het aantal (flex)werkplekken komt terug in het functionele PvE. Kortom, alle gegevens over hoe we het kantoor functioneel gaan inrichten, ter verbetering van de werkprocessen.


Technisch PvE

De techniek die in een kantoor kan worden aangebracht, is geavanceerder dan ooit. Er is van alles verkrijgbaar, voor uiteenlopende budgetten. Onder techniek valt bijvoorbeeld de klimaatregeling, brandpreventie en toegangscontrole. Maar ook het aantal stopcontacten, de datapunten en video- en geluidsapparatuur worden in het technisch PvE bepaald. Verschillende adviseurs leveren hiervoor hun input. We kijken altijd wat er al in het pand aanwezig is en wat de wensen van de gebruikers zijn. Deze inventarisatie is noodzakelijk voor het creëren van een prettige en gebruiksvriendelijke werkomgeving.


Esthetisch PvE

In het esthetisch PvE staat de ervaring van het nieuwe kantoor centraal. Wat moet je voelen als je binnenkomt? Is er een warme, gezellige en huiselijke sfeer, een sportieve, actieve sfeer of is juist een meer zakelijke en strakke uitstraling gewenst? In dit PvE wordt dit samen met een afvaardiging van de organisatie bepaald.

Hoe gaan we te werk bij het samenstellen van het esthetisch PvE? In twee of drie workshops bepalen we de materialen en kleuren. Het is hierbij belangrijk dat de deelnemers nadenken over wat er past bij de organisatie, niet over wat ze graag in hun eigen huiskamer zouden willen zien. We onderzoeken hiervoor wat het imago is van de organisatie. Aan de hand van deze identiteit bepalen we welke kleuren en materialen hierbij passen. We denken na over de kleur voor de muur, de vloerbedekking, planten, kunst en alles wat verder nodig is om deze identiteit te realiseren. Alle materialen komen als monsters op tafel, zodat iedereen zelf kan voelen en ervaren wat deze met de ruimte doen. Het eindresultaat is een moodboard, dat dient als kleurenpalet voor het ontwerp.


Het ontwerp

Met alle informatie uit deze drie programma’s van eisen gaan wij aan de slag, om tot een onderbouwd ontwerp te komen met draagvlak binnen de hele organisatie. De puzzel van het samenbrengen van alle wensen en eisen, en het creëren van een ontwerp dat daar precies bij aansluit, is wat dit traject zo mooi maakt.


コメント


bottom of page